25 getrouwd 4 juni 1949

Job in de twintiger jaren

In de 50er jaren

4 juni 1924
Trouw foto

Pagina 4
Pagina 2

Trui 12 jaar oud

Trui 15 jaar oud

Trui 1949